English

Thức ăn hỗn hợp HEO NÁI MANG THAI A18 - BIO

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Dành cho heo nái mang thai
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát