English

Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Giám đốc Hành chính - Nhân sự

01 TP. Hồ Chí Minh 31/05/2021

Giám sát kinh doanh thức ăn chăn nuôi

Đồng Nai 31/05/2021

Nhân viên kỹ thuật trại

Bình Dương/Đồng Nai 31/05/2021

Nhân viên khối trại

Bình Dương/Đồng Nai 31/05/2021

Nhân viên kinh doanh

02 Trảng bom, Vĩnh Cửu – Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu 31/05/2021