Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

Nhân viên Chăm sóc Khách hàng

01 Long An

Nhân viên Khối Trại Chăn nuôi

Bình Dương - Đồng Nai 31/12/2020