Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Vị trí làm việc Mã ứng tuyển Số lượng Nơi làm việc Ngày hết hạn

LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG

Chi nhánh Hưng Yên

NHÂN VIÊN QC

Chi nhánh Hưng Yên

GIÁM SÁT PREMIX

Chi nhánh Hưng Yên

NHÂN VIÊN IT

Chi nhánh Hưng Yên

KẾ TOÁN TRƯỞNG

Chi nhánh Đồng Nai

Giám Đốc Kinh Doanh - Mảng Trang Trại