English

Video

Heo

KỸ THUẬT VỆ SINH CHUỒNG TRẠI SAU DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

KỸ THUẬT VỆ SINH CHUỒNG TRẠI SAU DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

QUẢN LÝ ĐẺ: CHIA CA BÚ CHO HEO CON TRONG NHỮNG GIỜ ĐẦU TIÊN

QUẢN LÝ ĐẺ: CHIA CA BÚ CHO HEO CON TRONG NHỮNG GIỜ ĐẦU TIÊN

Kỹ thuật chăn nuôi heo

Kỹ thuật chăn nuôi heo

CÁCH NHẬN BIẾT NGUỒN THỨC ĂN CHẤT LƯỢNG (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

CÁCH NHẬN BIẾT NGUỒN THỨC ĂN CHẤT LƯỢNG (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO?

DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI NGUY HIỂM NHƯ THẾ NÀO?

ANOVA FEED- CUNG CẤP CON GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

ANOVA FEED- CUNG CẤP CON GIỐNG CHẤT LƯỢNG CAO

Giới thiệu trại heo giống Anova Feed

Giới thiệu trại heo giống Anova Feed

DÙNG THỨC ĂN ĐẠT CHUẨN GLOBAL G.A.P. HẠN CHẾ RỦI RO DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

DÙNG THỨC ĂN ĐẠT CHUẨN GLOBAL G.A.P. HẠN CHẾ RỦI RO DỊCH TẢ HEO CHÂU PHI

ANOVA FEED MỔ KHÁM THỰC NGHIỆM TRÊN HEO

ANOVA FEED MỔ KHÁM THỰC NGHIỆM TRÊN HEO

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TAI XANH (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lý Thị Liên Khai)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TAI XANH (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lý Thị Liên Khai)

KỸ THUẬT BẮT HEO CON (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT BẮT HEO CON (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT CHÍCH HEO HAI PHA (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT CHÍCH HEO HAI PHA (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT XỬ LÝ HEO VIÊM VÚ - VIÊM TỬ CUNG - MẤT SỮA (MMA) (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT XỬ LÝ HEO VIÊM VÚ - VIÊM TỬ CUNG - MẤT SỮA (MMA) (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT TRUYỀN THUỐC VÀO TĨNH MẠCH (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT TRUYỀN THUỐC VÀO TĨNH MẠCH (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Dương Thanh Liêm)

GIẢI PHÁP THAY THẾ KHÁNG SINH TRONG CHĂN NUÔI (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Dương Thanh Liêm)

KỸ THUẬT BƠM NƯỚC HẬU MÔN (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT BƠM NƯỚC HẬU MÔN (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH CÒI CỌC SAU CAI SỮA (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lý Thị Liên Khai)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH CÒI CỌC SAU CAI SỮA (Phó Giáo sư - Tiến sĩ Lý Thị Liên Khai)

KỸ THUẬT NẶN SỮA VÀ ĐỊNH VỊ CHO HEO CON BÚ (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT NẶN SỮA VÀ ĐỊNH VỊ CHO HEO CON BÚ (Ông Phạm Mạnh Tuấn)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH VIÊM PHỔI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH VIÊM PHỔI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TIÊU CHẢY CẤP (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TIÊU CHẢY CẤP (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT CHỌN HẬU BỊ CÁI (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT CHỌN HẬU BỊ CÁI (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT TẬP ĂN CHO HEO CON (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT TẬP ĂN CHO HEO CON (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT THIẾN HEO (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT THIẾN HEO (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT KHAI THÁC TINH HEO (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

KỸ THUẬT KHAI THÁC TINH HEO (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

KỸ THUẬT THỬ HEO NÁI CHỊU NỌC (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

KỸ THUẬT THỬ HEO NÁI CHỊU NỌC (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

PHƯƠNG PHÁP PHÒNG BỆNH KHÔ THAI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

PHƯƠNG PHÁP PHÒNG BỆNH KHÔ THAI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TAI XANH (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH TAI XANH (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH CÒI CỌC SAU CAI SỮA (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH CÒI CỌC SAU CAI SỮA (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO CHO HEO NÁI (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

KỸ THUẬT THỤ TINH NHÂN TẠO CHO HEO NÁI (Thạc sĩ Lâm Quang Ngà)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH DỊCH TẢ (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH DỊCH TẢ (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH GIẢ DẠI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT PHÒNG VÀ KIỂM SOÁT BỆNH GIẢ DẠI (Tiến sĩ Nguyễn Như Pho)

KỸ THUẬT CHO UỐNG CẦU TRÙNG (Kỹ sư Phạm Phú Thu)

KỸ THUẬT CHO UỐNG CẦU TRÙNG (Kỹ sư Phạm Phú Thu)