English

Thức ăn hỗn hợp HEO NÁI MANG THAI A18

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống đến 90 ngày)
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát