• Tập đoàn Anova luôn giữ vai trò chủ đạo và tiên tiến  trong việc thiết lập chuỗi giá trị cung cấp nguồn thực phẩm chất lượng an toàn có khả năng truy xuất nguồn gốc.
  • Hệ thống nhập liệu bằng đường thủy và đường  bộ được đầu tư đồng bộ giúp quá trình chuyển liệu và bảo quản nguyên liệu luôn ở điều kiện tốt nhất.
  • Tự hào là sự lựa chọn hàng đầu trong ngành thức ăn chăn nuôi gia súc, gia cầm tại Việt Nam.
  • Bộ phận nghiên cứu phát triển sản phẩm Anova Feed kết hợp với các chuyên gia nước ngoài đưa ra các giải pháp nhanh chóng, hiệu quả giúp người chăn nuôi nâng cao năng suất.
  • Tiếp tục phát huy các thế mạnh, truyền thống của tập  đoàn để khẳng định và giữ vị thế hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.
  • Đa dạng chủng loại sản phẩm cho gia súc, gia cầm, giúp vật nuôi tăng trọng nhanh, khỏe mạnh, hiệu quả sử dụng thức ăn luôn đảm bảo ở mức tối ưu.

PRODUCT

HIGH QUALITY FEED FOR AN EFFICIENT BREEDING

NEWS - MARKET NEWS

Anova Feed News
ANOVA SHARING WITH COMMUNITY

ANOVA SHARING WITH COMMUNITY

As a part of the company's annual social plan, on April 18, 1818, Anova Feed visited and gave gifts to patients at the HCMC Oncology Hospital, Children's Hospital 1, children of special circumstances of Kim Chi Shelter - Long Thanh pagoda, Long An province.
Price

Market News

FAQs

How do you diagnose the farrowing time of the sows?
The farrowing sows will have the following signals: 
Biting pigsty, showing anxiety expression
Eating less or stop eating
Breast area becomes warmer, darken
Swiping the nipples releasing milk 
If the greasy fluid is spotted in the animal's feces, the sows will farrow within the next 30 minutes.
Wish you succeed in husbandrying.
Important points in feeding lactating sows?
Thank you for raising this question to Anova Feed. We have some advices for feeding lactating sows as follow:
Reducing gradually the ammount of feed three days before the farrowing day. Do not feed on the farrowing day or feed no more than 0.5 kg (in fact, we only reducing feed portion on the farrowing date or totally cut it).
Increasing the feeding portion gradually and dividing it in smaller meals during the day to help the sows eat more.
Average portion = 1% p + (number of piglets x 0.4).
Do not feed in the weaning day afternoon.
Keep track of the sow's weight loss to provide appropriate intervention to its feed portion and weaning dates (note: the gilt).
Wish you succeed in husbandrying.
What is the diarrhea treatment method for pigs?
The first step in diarrhea treatment for pigs is to identify the cause. Please check the feeding process including food, drink and living environment in order to determine the cause. If pigs with diarrhea show other symptoms, a specimen of the pig's feces should be taken to the veterinary clinic to determine the exact cause and develop an appropriate treatment.

Pig should be treated with antibiotics after the test using the right antibiotic root to prevent drug resistance. Diarrhea treatment for pigs is combined with injecting antibiotics, anti-inflammatory, rehydration, and mineral salts. Pigs should be isolated during the treatment. If diarhea is diagnosed to be a symtom of an epidemic, antibiotic should be applied to the entire farm. 

Diarrhea should be treated according to the veterinary drug regimen given, which include constant treatment in various phases according to the veterinary's instructions. To make the treatment more effective, the farm must be kept in high degree of hygiene such as frequent cleaning and sterilizing of cages, equipments, and also limiting access into the farm.
View more

Member Companies

Anova Group with 10 member companies work in many business fields
Thanh Nhon <br /> Joint Stock Company

Thanh Nhon
Joint Stock Company

ANOVA FEED <br /> Joint Stock Company

ANOVA FEED
Joint Stock Company

ANOVA <br /> Joint Venture Company

ANOVA
Joint Venture Company

ANOVA PHARMA <br /> Joint Stock Company

ANOVA PHARMA
Joint Stock Company

ANOVA TRADE <br /> Joint Stock Company

ANOVA TRADE
Joint Stock Company

ANOVATECH <br /> Technique Distribution JSC.

ANOVATECH
Technique Distribution JSC.

ANOVA BIOTECH <br /> Joint Stock Company

ANOVA BIOTECH
Joint Stock Company

BIO-PHARMACHEMIE <br /> Joint Venture Company

BIO-PHARMACHEMIE
Joint Venture Company

Sai Gon <br /> Distribution Company

Sai Gon
Distribution Company