Maket News

Anova Feed - Market Price 11/10/2018

Anova Feed - Market Price 11/10/2018

Ngoài ba tỉnh miền Bắc hôm nay bị giảm giá bán heo hơi, thêm nhiều tỉnh miền Nam khác cũng bị giảm hôm nay. Nhiều nơi tại Trung Quốc có giá bán heo hơi lên mức 17 CNY, tương đương khoảng 57.000đ/kg.

© 2017 Copyright of Anova Feed ANOVA FEED JSC

  •   Long An Branch4th Hamlet, Long Cang Commune, Can Duoc District, Long An Province
  •  (0272) 372 6545 / Fax: (0272) 372 6541
  •    Dong Nai Branch:  Lot 8, D6A Street, Dau Giay Industrial Zone, Dau Giay Town, Thong Nhat District, Dong Nai Province
  •  (0251) 377 2380 / Fax: (0251) 377 2376
  •   Hung Yen Branch :   A2 Street, Area A, Pho Noi A Industrial Park, Lac Hong Commune, Van Lam District, Hung Yen City
  •  (0221) 378 8377  / Fax: (0221) 378 8837
  •  Contact@anovafeed.vn