English

Giá cả thị trường - Ngày 11/5/2018

Giá heo hơi ngày 11/5/2018 tiếp tục tăng cao, hết các tỉnh tỉnh miền Bắc, miền Nam và Tây Nguyên đều tăng lên từ 40.000 – 45.000đ/kg.

Vẫn tiếp tục đà tăng mạnh, giá heo hơi tại nhiều tỉnh thành hôm nay tăng thêm 1.000 – 4.000đ/kg so với ngày hôm qua, lên mức trên 40.000đ/kg.

Hết các tỉnh miền Bắc có giá heo cân hơi ngày hôm nay đã vượt đạt 41.000 – 45.000đ/kg, hấu hết các tỉnh tăng giá từ 1.000 – 2.000đ/kg, duy có ba tỉnh là Hà Nam, Thái Bình và Nam Định giảm nhẹ 1.000 – 2.000 đồng, còn 41.000 – 43.000đ/kg.

Các tỉnh thuộc miền Trung và Tây Nguyên vẫn tăng và một số nợi tạm giữ mức 38.000 – 43.000đ/kg.

Tại phía Nam, giá tại các tỉnh vẫn tăng đều lên từ 40.000 – 45.000đ/kg.

Giá heo con: tại miền Bắc – 1.100.000đ/con (biểu cân 7 – 10kg), miền Trung và Tây Nguyên – 900.000đ/con (biểu cân 8 – 10kg), miền Đông Nam Bộ - 900.000đ/con (biểu 8 – 10kg), miền Tây Nam Bộ - 1.100.000đ/kg (biểu cân 8 – 10kg).

Giá gà thịt và giá trứng:

Miền Bắc: Gà Minh Dư (90 – 100 ngày): 53.000 – 57.000đ/kg; gà Mía (120 – 125 ngày): 90.000đ/kg; gà Ri Dabaco (75 – 105 ngày): 50.000 – 56.000đ/kg; Trứng gà: 1.800 – 2.100đ/quả; trứng vịt: 2.100 – 2.400đ/quả.

Miền Trung và Tây Nguyên: Gà Minh Dư (106 – 120 ngày): 55.000 – 63.000đ/kg; trứng gà: 1.700 – 2.500đ/quả; trứng vịt: 1.900 – 2.400đ/quả.

Miền Đông: Gà Minh Dư (100 – 105 ngày): 45.000 – 55.000đ/kg; trứng gà: 1.800 – 2.900đ/quả; trứng vịt: 1.900 – 2.800đ/quả.

Miền Tây: Gà Minh Dư (90 – 105 ngày): 51.000 – 60.000đ/kg; trứng gà: 1.500 – 1.700đ/quả; trứng vịt: 1.700 – 2.000đ/quả.


Tin tức khác