English

Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 08/11/2018

Giá heo hơi hôm nay tại hầu hết các tỉnh nước ta tạm ổn định. Tại các tỉnh Trung Quốc cũng chưa có biến động nhiều.

Giá heo (lợn) hơi

Không có tỉnh thành phía Bắc nào có giá heo hơi thay đổi hôm nay. Mức giá toàn miền đang dao động từ 43.000 – 49.000đ/kg.

Giá tại các tỉnh Trung bộ ghi nhận bằng hôm qua. Bình Định hiện là địa phương giá giá bán thấp nhất miền, đạt từ 43.000 – 44.000đ/kg.

Xét chung tất cả các miền thì miền Nam hiện là miền các giá bán tốt nhất. Bình quân các tỉnh miền Đông đạt 50.000đ/kg, miền Tây đạt 50.500đ/kg với giá heo siêu nạc ở biểu 100kg.


Giá heo con

 

Giá gia cầm thịt và giá trứng


P.Marketing

 

 

 

Tin tức khác