A26 Thức ăn hỗn hợp vịt, ngan siêu thịt 22 ngày tuổi - xuất chuồng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt, ngan siêu thịt (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng)
  • Cho vịt, ngan ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát