English

BG 18 Thức ăn hỗn hợp heo nái mang thai

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Hỗn hợp dành cho heo nái mang thai
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát