BABY A Thức ăn hỗn hợp heo con tập ăn - 7kg

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Cho heo ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát