English

A25 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng)

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   16,5%
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu nạc vỗ béo (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng)
  • Cho vịt ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát