English

NOVA 25 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan siêu thịt (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng)

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   16,5
 Ẩm độ (max %)  14
 Ca (min-max %)  0.4 - 1.2
 P (min%)  0.4 - 1.2
 Xơ (max %)  6
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.700
 Lysine tổng số ( min %)  0,8
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,6
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt ngan siêu thịt (từ 22 ngày tuổi đến xuất chuồng)
  • Cho vịt ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát