English

Extra 2 Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt 40kg - xuất chuồng

Thành phần
 Colistin (max mg/kg)  100
 Đạm tối thiểu (min %)   14
 Ẩm độ (max %)
 14
 Ca (min-max %)  0.4 - 1.2
 P (min%)  0.4 - 1.2
 Xơ (max %)  7
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.700
 Hooc môn  Không có
 Lysine tổng số ( min %)  0,8
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,3
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Cho heo ăn tự do, có thể rưới thêm nước vào thức ăn khi cho ăn nếu cần
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác.
  • Cung cấp đủ nước uống sạch và mát.