English

NOVA 2021 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con (từ 1 đến 21 ngày tuổi)

Thành phần
 Colistin (max mg/kg)  125
 Đạm tối thiểu (min %)   20
 Ẩm độ (max %)  14
 Ca (min-max %)  0,4 - 1,5
 P (min%)  0,45 - 1,2
 Xơ (max %)  5
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  3.000
 Lysine tổng số ( min %)  1
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,65
 Hormone  Không có

THÀNH PHẦN CHÍNH 

  • Bắp, lúa mì, cám gạo, cám mì, khoai mì, bánh dầu nành, đậu nành ép đùn, các loại acid amin, khoáng và vitamin,...

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)
  • Cho gà ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác