English

BABY B - SUPER Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo con từ 7 - 15 kg

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   19,5
 Ẩm độ (max %)
 14
 Ca (min-max %)  0.4 - 1.2
 P (min%)  0.4 - 1.2
 Xơ (max %)  5
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  3.300
 Lysine tổng số ( min %)  1,2
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,7
 Chlotetracyline  50
 Hormone  Không có

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Cho heo ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát