English

SG 1200 THỨC ĂN ĐẬM ĐẶC CHO HEO TỪ CAI SỮA - XUẤT CHUỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Sử dụng cho heo thịt sau cai sữa đến xuất chuồng.
  • Bảo quản nơi khô ráo , mát , tránh ánh sáng trực tiếp.