English

NOVA 1090 - SUPER Thức ăn đậm đặc cao cấp dành cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

Thành phần
 Đạm tối thiểu (min %)   46
 Ẩm độ (max %)  13
 Ca (min-max %)  3,0 - 5,0
 P (min%)  1.2 - 4.0
 Xơ (max %)  7
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  2.600
 Lysine tổng số ( min %)  3
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  1.1
 Chlotetracyline  150
 Hooc môn  Không có
Hướng dẫn sử dụng và bảo quản
   Giai đoạn
 Heo con từ 15-30Kg  Heo thịt từ 30-60 kg Heo thịt từ 60-xuất chuồng 
 CT 1  CT 2  CT 1  CT 2  CT 1  CT 2
 Nova 1090-Super  25  25  20  20  15  15
 Bắp/tấm  50  40  50  40  45  40
 Cám gạo  25  30  25  30  30  30
 Khoai mì    5  5  10  10  15
 Tổng  100  100  100  100  100  100