English

SUPER A SIÊU TẬP ĂN CHI HEO CON 5 NGÀY TUỔI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • BIẾT ĂN SỚM SAU 3 NGÀY
  • Đặc biệt cho heo con còi cọc, có mẹ kém sữa, mất mẹ.
  • Cho heo ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát