English

SG 22 HỖN HỢP CHO VỊT - NGAN ĐẺ

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan đẻ
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát