English

SG 23 HỖN HỢP CHO VỊT, NGAN CON TỪ 1 - 21 NGÀY TUỔI

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt, ngan con từ 1 đến 21 ngày tuổi
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát
  • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát