English

SG 17 HỖN HỢP CHO HEO THỊT TỪ 60 - XUẤT CHUỒNG

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VÀ BẢO QUẢN 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt vỗ béo từ 60 - xuất chuồng
  • Cho heo ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát
  • Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát