English

SG 56 HỖN HỢP CHO GÀ LÔNG MÀU TỪ 1 NGÀY TUỔI - XUẤT CHUỒNG

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

  • Dành cho gà lông màu (từ 01 ngày tuổi đến xuất chuồng)
  • Cho gà ăn tự do
  • Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát