English

SG 30 HỖN HỢP CHO CÚT HẬU BỊ TỪ 1 - 5 TUẦN TUỔI

Thành phần

 Đạm tối thiểu (min %)   21
 Ẩm độ (max %)
 14
 Ca (min-max %)  0.4 - 1.2
 P (min%)  0.4 - 1.2
 Xơ (max %)  5
 Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg)  3.000
 Lysine tổng số ( min %)  1,1
 Methionine +Cystine tổng số (min %)  0,7
 Kháng sinh  Không có
 Hormone  Không có

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (1 đến 5 tuần tuổi)
  • Cho cút ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát
  • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát