English

SG 30 HỖN HỢP CHO CÚT HẬU BỊ TỪ 1 - 5 TUẦN TUỔI

Hướng dẫn sử dụng và bảo quản 

  • Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (1 đến 5 tuần tuổi)
  • Cho cút ăn tự do
  • Không cần bổ sung bất cứ loại thức ăn nào khác
  • Cung cấp đầy đủ nước uống sạch và mát
  • Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát