Tầm nhìn - Sứ mệnh

Tầm nhìn

Tầm nhìn

Trở thành thương hiệu tin yêu hàng đầu của nhà chăn nuôi về thức ăn an toàn với chất lượng cao và tính ổn định, có khả năng truy xuất nguồn gốc, cùng kết hợp với công nghệ hiện đại và các gói giải pháp dịch vụ khác biệt nhằm tối ưu hóa hiệu quả chăn nuôi.

Sứ mệnh

Sứ mệnh

Mang lại hiệu quả và sự hài lòng cao nhất cho khách hàng và cổ đông.

Tạo ra môi trường làm việc năng động chuyên nghiệp, thử thách để thu hút nhân tài và phát triển bền vững.

Đảm bảo ổn định chất lượng, luôn cải tiến sản phẩm cho hiệu quả cao. Kiểm soát được quá trình truy nguyên nguồn gốc cho việc sản xuất thức ăn an toàn.

Bản tin hàng tháng

Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 15/6/2018
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 15/6/2018 | DOWNLOAD
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 14/6/2018
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 14/6/2018 | DOWNLOAD
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 13/6/2018
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 13/6/2018 | DOWNLOAD
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 12/6/2018
Anova Feed - Giá cả thị trường ngày 12/6/2018 | DOWNLOAD