ANOVA FEED

ETDANOVA

ETDANOVA

Định hướng phát triển trong tương lai của Tập đoàn là tiếp tục phát huy các thế mạnh, truyền thống của Tập đoàn để khẳng định và giữ vững vị thế hàng đầu trong lĩnh vực nông nghiệp.