Danh mục

Sản phẩm

A 1000- SUPER

A 1000- SUPER

Sử dụng cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng .
Thành phần dinh dưỡng
 • Đạm tối thiểu (min %):42
 • Ẩm độ (max %):13
 • Ca (min-max %):3-4
 • P (min%):1.5
 • Muối (min-max %):2 -3.5
 • Xơ (max %):3
 • Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg):2.700
 • Hooc môn :Không có
 • Lysine tổng số ( min %):3,4
 • Methionine +Cystine tổng số (min %):1,4
 • Hormone:Không có
A 1200- PROFIT

A 1200- PROFIT

Sử dụng cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng .
Thành phần dinh dưỡng
 • Đạm tối thiểu (min %):48
 • Ẩm độ (max %):13
 • Ca (min-max %):3-4
 • P (min%):1.8
 • Muối (min-max %):2 -3.5
 • Xơ (max %):3
 • Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg):2.600
 • Hooc môn :Không có
 • Lysine tổng số ( min %):3,6
 • Methionine +Cystine tổng số (min %):1,4
A 1800- SAFETY

A 1800- SAFETY

Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai
Thành phần dinh dưỡng
 • Đạm tối thiểu (min %):38
 • Ẩm độ (max %):13
 • Ca (min-max %):5,5-6,5
 • P (min%):1.8
 • Muối (min-max %):2 -3.5
 • Xơ (max %):3
 • Năng lượng trao đổi ME (min Kcal/kg):2.700
 • Hooc môn :không có
 • Lysine tổng số ( min %):3,2
 • Methionine +Cystine tổng số (min %):1,05
 • Hormone:Không có