Sản phẩm mới

Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Anova Feed được thành lập vào tháng 06/ 2012, với sứ mệnh cung ứng cho thị trường nguồn thức ăn chăn nuôi an toàn có khả năng truy xuất nguồn gốc.

Vào cuộc truy xuất nguồn gốc thịt heo
Thức ăn chăn nuôi là một mắc xích quan trọng trong chuỗi truy xuất nguồn gốc thịt an toàn!
VỆ SINH SẠCH XE VẬN CHUYỂN
             Hiện nay, nhiều trang trại đã nhận thức được sự nguy hiểm của các loại xe ra vào trại. Các loại xe, cho dù là xe chở cám, ...
Tập đoàn Anova
Công ty thành viên