Sản phẩm mới

A56

Untitled.png
Thức ăn Hỗn hợp dành cho gà lông màu

A100

5_A100__THU_NGHIEM_1.gif
Dành cho heo thịt từ 40 đến 70kg

NOVA 2021

NOVA_2021___25kg_2_copy.png
Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA 2042

NOVA_2042___25kg_2_copy.png
Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày tuổi)

NOVA 4021

NOVA_4021___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA 4042

NOVA_4042___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần tuổi

NOVA 4018-S

NOVA_4018_S___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA 4028-S

NOVA_4028_S___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA ONE

NOVA_ONE___25kg_2_copy.png
Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA TWO

NOVA_TWO___25kg_2_copy.png
Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA THREE

NOVA_THREE___25kg_2_copy.png
Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA 1030

NOVA_1030___25kg_2_copy.png
Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA 1060

NOVA_1060___25kg_2_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

NOVA 1070

1070_2_copy_1.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

NOVA 1080

NOVA_1080___25kg_02_2_copy.png
Dành cho heo nái nuôi con

A15

0_A15.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20 kg - 40 kg

A55

4_A55_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm

A61

3_A61_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

BABY C - SUPER

10_BABY_C_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 - 30 kg

A57

5_A57_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A60

2_A60_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A21 - Super

3_A21_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A24

6_A24_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A20 - Super

2_A20_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A51

2_A51_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A50

1_A50_copy_1.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A31-Super

A31_Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ 5 đến 60 tuần tuổi)

A30

1_A30_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ 1 đến 5 tuần tuổi)

A20

1_A20_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A23

5_A23_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 tuần

BABY A

6_BABY_A_copy.png
Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

BABY B

7_BABY_B_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

BABY C

9_BABY_C_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 16 – 30 kg

A16

1_A16_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

A17

2_A17_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60kg đến xuất chuồng

A18A - MULTI

A18A___25kg_6.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

A18B - MILKY

4_A18B_MILKY_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

A 1000- SUPER

SP_A_1000.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1200- PROFIT

SP_A_1200.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1800- SAFETY

SP_A_1800.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai

A56

Untitled.png
Thức ăn Hỗn hợp dành cho gà lông màu

A100

5_A100__THU_NGHIEM_1.gif
Dành cho heo thịt từ 40 đến 70kg

NOVA 2021

NOVA_2021___25kg_2_copy.png
Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA 2042

NOVA_2042___25kg_2_copy.png
Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày tuổi)

NOVA 4021

NOVA_4021___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA 4042

NOVA_4042___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần tuổi

NOVA 4018-S

NOVA_4018_S___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA 4028-S

NOVA_4028_S___25kg_2_copy.png
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA ONE

NOVA_ONE___25kg_2_copy.png
Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA TWO

NOVA_TWO___25kg_2_copy.png
Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA THREE

NOVA_THREE___25kg_2_copy.png
Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA 1030

NOVA_1030___25kg_2_copy.png
Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA 1060

NOVA_1060___25kg_2_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

NOVA 1070

1070_2_copy_1.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

NOVA 1080

NOVA_1080___25kg_02_2_copy.png
Dành cho heo nái nuôi con

A15

0_A15.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20 kg - 40 kg

A55

4_A55_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm

A61

3_A61_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

BABY C - SUPER

10_BABY_C_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 - 30 kg

A57

5_A57_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A60

2_A60_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A21 - Super

3_A21_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A24

6_A24_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A20 - Super

2_A20_super_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A51

2_A51_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A50

1_A50_copy_1.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A31-Super

A31_Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ 5 đến 60 tuần tuổi)

A30

1_A30_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ 1 đến 5 tuần tuổi)

A20

1_A20_copy.png
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A23

5_A23_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 tuần

BABY A

6_BABY_A_copy.png
Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

BABY B

7_BABY_B_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

BABY C

9_BABY_C_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 16 – 30 kg

A16

1_A16_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

A17

2_A17_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60kg đến xuất chuồng

A18A - MULTI

A18A___25kg_6.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

A18B - MILKY

4_A18B_MILKY_copy.png
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

A 1000- SUPER

SP_A_1000.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1200- PROFIT

SP_A_1200.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1800- SAFETY

SP_A_1800.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai
Giới thiệu công ty

Công ty thức ăn chăn nuôi AnovaFeed thành lập năm 2010. Nhà máy với quy mô 5.5 ha, tọa lạc tại Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, với công suất thiết kế 300.000 tấn/ năm...

HỘI THẢO CHĂN NUÔI –  KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG GIA SÚC, GIA CẦM
          Nằm trong định hướng và chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên của công ty, Anova Feed đã thường xuyên tổ chức các đợt hội thảo với ...
Kỹ thuật úm vịt con
Các giống vịt đẻ đang nuôi ở Việt Nam rất đa dạng, như các giống địa phương: Vịt Cỏ, Vịt Bầu, các giống lai giữa vịt địa phương...
Tập đoàn Anova
Công ty thành viên