Sản phẩm mới

A96: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A96__25kg_copy.png

A95: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A95__25kg_copy.png

A94: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A94__25kg_copy.png

A93: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A93__25kg_copy.png

A92: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A92__25kg_copy.png

A91: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A91__25kg_copy_1.png

A90: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A90__25kg_copy.png

A76: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A76__25kg_copy.png

A75: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A75__25kg_copy.png

A74: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A74__25kg_copy.png

A73: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A73__25kg_copy.png

A72: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A72__25kg.png

A71: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A71__25kg_copy.png

A70: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A70__25kg.png

NOVA 18: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

Nova_18___25kg_copy.png

NOVA 1070: thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang ...

Nova_1070_copy_1.png

Nova 1100: Thức ăn đậm đặc dành cho heo nái mang ...

Nova_1100___25kg_copy.png

NOVA 25: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt ...

Nova_25___25kg_copy.png

NOVA THREE-M: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 ...

NOVA_Three__M_copy.png

NOVA THREE-FARM: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ ...

Three_Farm___25kg_copy.png

BABY C-FARM: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 12 ...

C_Farm___25kg_copy.png

BABY C-M: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – ...

Baby_C_M25kg_copy.png

22S: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – 30 kg

22S___25kg_copy.png

21S: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – 30 kg

21S___25kg_copy.png

A62: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

A62___25kg_copy.png

A59: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu từ ...

A59___25kg_copy.png

A58: Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu (từ 1 ...

A58___25kg_copy.png

A52: Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (từ 42 ngày ...

A52_copy.png

A25: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu ...

A25___25kg_copy.png

NOVA 1010S: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo ...

A1010S___25kg_copy.png

NOVA 1010: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ ...

NOVA_1010_copy.png

A14S: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt ...

A14S___25kg_copy.png

A14 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15–30kg

A14___25kg_copy.png

A22: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt-ngan đẻ

A22_copy.png

A18C: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo nái ...

A18C_copy.png

A18: Dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống ...

A18_25kg_copy.png

Extra 2: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt 40 - ...

EXTRA_2_copy.png

Extra1: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt 20 - ...

EXTRA_1_copy.png

BABY B - SUPER: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành ...

BABY_B_super_copy.png

NOVA 5020-S: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

NOVA_5020_S___25kg_copy.png

NOVA 5010-T: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

NOVA_5010_T___25kg_copy.png

NOVA 4038-S: Dành cho vịt đẻ giống (từ 20 ...

NOVA_4038_S_copy.png

NOVA 4028-T: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan ...

Nova_4028_T_copy.png

NOVA 4018: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

NOVA_4018___25kg_copy.png

NOVA 2070: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ ...

NOVA_2070_copy.png

NOVA 2050: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu ...

NOVA_2050___25kg_copy.png

NOVA 1090-SUPER: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành ...

NOVA_1090_S_copy.png

NOVA 1090: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành cho heo ...

NOVA_1090_copy.png

NOVA 1020 Dành cho heo thịt 20 - 40kg

NOVA_1020___25kg_2_copy.png

NOVA THREE-SUPER: Dành cho heo từ 15-30Kg

NOVA_THREE_S___25kg_2_copy.png

A56 - Sử dụng cho gà lông màu

A56_copy.png

A100: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 40 ...

A100_copy.png

NOVA 2021 Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA_2021_copy.png

NOVA 2042 Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày ...

NOVA_2042_copy.png

NOVA 4021 Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA_4021___25kg_copy.png

NOVA 4042 Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần ...

NOVA_4042___25kg_copy.png

NOVA 4018-S Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA_4018_S___25kg_copy.png

NOVA 4028-S Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA_4028_S___25kg_copy.png

NOVA ONE Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA_ONE___25kg_2.png

NOVA TWO Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA_TWO___25kg_2_copy.png

NOVA THREE: Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA_THREE___25kg_2_copy.png

NOVA 1030:Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA_1030___25kg_2_copy.png

NOVA 1060: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ ...

NOVA_1060___25kg_copy.png

NOVA 1070: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang ...

Nova_1070_copy.png

NOVA 1080 Dành cho heo nái nuôi con

NOVA_1080___25kg_copy.png

A15: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20kg ...

A15_copy.png

A55 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương ...

A55_copy.png

A61 Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

A61_copy.png

BABY C - SUPER: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho ...

10_BABY_C_super_copy.png

A57 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A57_copy.png

A60 Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A60_copy.png

A21 - Super Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A21_super_copy.png

A24 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A24_copy.png

A20 - Super Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A20_super_copy.png

A51 Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A51_copy.png

A50 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A50_copy.png

A31-Super Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ ...

A31_Super_copy.png

A30 Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ ...

A30_copy.png

A20 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A20_copy.png

A23 Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 ...

A23_copy.png

BABY A Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến ...

6_BABY_A.png

BABY B Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

7_BABY_B.png

BABY C: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – ...

9_BABY_C_copy.png

A16 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 ...

1_A16.png

A17 Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60kg ...

A17_copy.png

A18A - MULTI Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

4_A18B_MILKY_copy.png

A18B - MILKY Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

4_A18B_MILKY_copy.png

A 1000- SUPER: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành cho ...

A1000_super_copy.png

A 1200- PROFIT: Dành cho heo từ cai sữa đến xuất ...

A1200_profit_copy.png

A 1800- SAFETY: Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang ...

A1800_safety_copy.png

A96: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A96__25kg_copy.png

A95: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A95__25kg_copy.png

A94: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A94__25kg_copy.png

A93: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A93__25kg_copy.png

A92: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A92__25kg_copy.png

A91: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A91__25kg_copy_1.png

A90: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ TRA, CÁ BASA

A90__25kg_copy.png

A76: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A76__25kg_copy.png

A75: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A75__25kg_copy.png

A74: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A74__25kg_copy.png

A73: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A73__25kg_copy.png

A72: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A72__25kg.png

A71: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A71__25kg_copy.png

A70: THỨC ĂN HỖN HỢP DÀNH CHO CÁ RÔ-PHI, CÁ ...

A70__25kg.png

NOVA 18: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

Nova_18___25kg_copy.png

NOVA 1070: thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang ...

Nova_1070_copy_1.png

Nova 1100: Thức ăn đậm đặc dành cho heo nái mang ...

Nova_1100___25kg_copy.png

NOVA 25: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt ...

Nova_25___25kg_copy.png

NOVA THREE-M: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 ...

NOVA_Three__M_copy.png

NOVA THREE-FARM: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ ...

Three_Farm___25kg_copy.png

BABY C-FARM: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 12 ...

C_Farm___25kg_copy.png

BABY C-M: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – ...

Baby_C_M25kg_copy.png

22S: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – 30 kg

22S___25kg_copy.png

21S: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – 30 kg

21S___25kg_copy.png

A62: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt, vỗ béo

A62___25kg_copy.png

A59: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu từ ...

A59___25kg_copy.png

A58: Thức ăn hỗn hợp cho gà lông màu (từ 1 ...

A58___25kg_copy.png

A52: Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt (từ 42 ngày ...

A52_copy.png

A25: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt siêu ...

A25___25kg_copy.png

NOVA 1010S: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo ...

A1010S___25kg_copy.png

NOVA 1010: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ ...

NOVA_1010_copy.png

A14S: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo thịt ...

A14S___25kg_copy.png

A14 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15–30kg

A14___25kg_copy.png

A22: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt-ngan đẻ

A22_copy.png

A18C: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho heo nái ...

A18C_copy.png

A18: Dành cho heo nái mang thai (từ khi phối giống ...

A18_25kg_copy.png

Extra 2: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt 40 - ...

EXTRA_2_copy.png

Extra1: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt 20 - ...

EXTRA_1_copy.png

BABY B - SUPER: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành ...

BABY_B_super_copy.png

NOVA 5020-S: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

NOVA_5020_S___25kg_copy.png

NOVA 5010-T: Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

NOVA_5010_T___25kg_copy.png

NOVA 4038-S: Dành cho vịt đẻ giống (từ 20 ...

NOVA_4038_S_copy.png

NOVA 4028-T: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt - ngan ...

Nova_4028_T_copy.png

NOVA 4018: Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

NOVA_4018___25kg_copy.png

NOVA 2070: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ ...

NOVA_2070_copy.png

NOVA 2050: Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu ...

NOVA_2050___25kg_copy.png

NOVA 1090-SUPER: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành ...

NOVA_1090_S_copy.png

NOVA 1090: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành cho heo ...

NOVA_1090_copy.png

NOVA 1020 Dành cho heo thịt 20 - 40kg

NOVA_1020___25kg_2_copy.png

NOVA THREE-SUPER: Dành cho heo từ 15-30Kg

NOVA_THREE_S___25kg_2_copy.png

A56 - Sử dụng cho gà lông màu

A56_copy.png

A100: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 40 ...

A100_copy.png

NOVA 2021 Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA_2021_copy.png

NOVA 2042 Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày ...

NOVA_2042_copy.png

NOVA 4021 Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA_4021___25kg_copy.png

NOVA 4042 Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần ...

NOVA_4042___25kg_copy.png

NOVA 4018-S Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA_4018_S___25kg_copy.png

NOVA 4028-S Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA_4028_S___25kg_copy.png

NOVA ONE Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA_ONE___25kg_2.png

NOVA TWO Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA_TWO___25kg_2_copy.png

NOVA THREE: Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA_THREE___25kg_2_copy.png

NOVA 1030:Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA_1030___25kg_2_copy.png

NOVA 1060: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ ...

NOVA_1060___25kg_copy.png

NOVA 1070: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang ...

Nova_1070_copy.png

NOVA 1080 Dành cho heo nái nuôi con

NOVA_1080___25kg_copy.png

A15: Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20kg ...

A15_copy.png

A55 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương ...

A55_copy.png

A61 Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

A61_copy.png

BABY C - SUPER: Thức ăn hỗn hợp cao cấp dành cho ...

10_BABY_C_super_copy.png

A57 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A57_copy.png

A60 Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A60_copy.png

A21 - Super Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A21_super_copy.png

A24 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A24_copy.png

A20 - Super Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A20_super_copy.png

A51 Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A51_copy.png

A50 Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A50_copy.png

A31-Super Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ ...

A31_Super_copy.png

A30 Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ ...

A30_copy.png

A20 Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A20_copy.png

A23 Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 ...

A23_copy.png

BABY A Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến ...

6_BABY_A.png

BABY B Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

7_BABY_B.png

BABY C: Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 15 – ...

9_BABY_C_copy.png

A16 Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 ...

1_A16.png

A17 Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60kg ...

A17_copy.png

A18A - MULTI Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

4_A18B_MILKY_copy.png

A18B - MILKY Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

4_A18B_MILKY_copy.png

A 1000- SUPER: Thức ăn đậm đặc cao cấp dành cho ...

A1000_super_copy.png

A 1200- PROFIT: Dành cho heo từ cai sữa đến xuất ...

A1200_profit_copy.png

A 1800- SAFETY: Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang ...

A1800_safety_copy.png
Giới thiệu công ty

Công ty cổ phần Anova Feed được thành lập vào tháng 06/ 2012, với sứ mệnh cung ứng cho thị trường nguồn thức ăn chăn nuôi an toàn có khả năng truy xuất nguồn gốc.

CHÚC MỪNG LỨA HEO ĐẦU TIÊN CỦA ANOVA FARM
      Sau quá trình nuôi dưỡng và chăm sóc đặc biệt từ nguồn heo giống chất lượng, tháng 4/2016 vừa qua, Anova Farm đã cho ra đời lứa heo con đầu tiên với số lượng bình ...
BỆNH VIÊM TỬ CUNG Ở BÒ CÁI SINH SẢN
     Bệnh viêm tử cung ở trâu, bò cái sinh sản ảnh hưởng rất lớn đến khả năng sản xuất của vật nuôi như làm cho trâu, bò cái mất sữa, chậm động dục trở lại, ...
Tập đoàn Anova
Công ty thành viên