Sản phẩm mới

A100

A100.png
Tích nạc, lớn nhanh

NOVA 2021

NOVA_2021_1___25kg.jpg
Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA 2042

NOVA_2042___25kg.jpg
Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày tuổi)

NOVA 4021

NOVA_4021___25kg.jpg
Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA 4042

NOVA_4042___25kg.jpg
Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần tuổi

NOVA 4018-S

NOVA_4018_S___25kg.jpg
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA 4028-S

NOVA_4028_S___25kg.jpg
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA ONE

NOVA_ONE___25kg_2.jpg
Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA TWO

NOVA_TWO_new.jpg
Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA THREE

NOVA_THREE___25kg_1.jpg
Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA 1030

NOVA_1030___25kg.jpg
Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA 1060

NOVA_1060___25kg.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

NOVA 1070

NOVA_1070___25kg.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

NOVA 1080

NOVA_1080___25kg_1.jpg
Dành cho heo nái nuôi con

A15

BAO_BI_A15.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20 kg - 40 kg

A55

ga_de_A55_front.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm

A61

BAO_BI_BO_THIT_front.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

BABY C - SUPER

BABY_C___SUPER_front.jpg
Dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 - 30 kg

A57

A57___Ga_Mau.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A60

A60.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A21 - Super

A21__Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A24

BAO_BI_VIT_THIT_A24.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A20 - Super

A20_Super_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A51

A51.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A50

layout_final9.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A31-Super

A31_Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ 5 đến 60 tuần tuổi)

A30

A30_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ 1 đến 5 tuần tuổi)

A20

A20_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A23

A23_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 tuần

BABY A

baby_A_1.jpg
Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

BABY B

baby_B.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

BABY C

BABY_C___25kg_7.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 16 – 30 kg

A16

A16___25kg_12.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

A17

A17___25kg_10.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60 kg đến xuất chuồng

A18A - MULTI

A18A___25kg_6.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

A18B - MILKY

A18B___25kg_4.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

A 1000- SUPER

SP_A_1000.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1200- PROFIT

SP_A_1200.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1800- SAFETY

SP_A_1800.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai

A100

A100.png
Tích nạc, lớn nhanh

NOVA 2021

NOVA_2021_1___25kg.jpg
Dành cho gà con (Từ 1 đến 21 ngày tuổi)

NOVA 2042

NOVA_2042___25kg.jpg
Dành cho gà thịt (Từ 22 đến 42 ngày tuổi)

NOVA 4021

NOVA_4021___25kg.jpg
Dành cho vịt con từ 1 đến 3 tuần tuổi

NOVA 4042

NOVA_4042___25kg.jpg
Dành cho vịt thịt từ 3 đến 6 tuần tuổi

NOVA 4018-S

NOVA_4018_S___25kg.jpg
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA 4028-S

NOVA_4028_S___25kg.jpg
Dành cho vịt đẻ thương phẩm

NOVA ONE

NOVA_ONE___25kg_2.jpg
Dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

NOVA TWO

NOVA_TWO_new.jpg
Dành cho heo con từ 7 kg đến 15 kg

NOVA THREE

NOVA_THREE___25kg_1.jpg
Dành cho heo thịt từ 15 kg đến 30 kg

NOVA 1030

NOVA_1030___25kg.jpg
Dành cho heo thịt từ 30 kg đến 60 kg

NOVA 1060

NOVA_1060___25kg.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 60kg đến xuất chuồng

NOVA 1070

NOVA_1070___25kg.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo nái mang thai

NOVA 1080

NOVA_1080___25kg_1.jpg
Dành cho heo nái nuôi con

A15

BAO_BI_A15.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho heo thịt từ 20 kg - 40 kg

A55

ga_de_A55_front.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà đẻ thương phẩm

A61

BAO_BI_BO_THIT_front.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò thịt

BABY C - SUPER

BABY_C___SUPER_front.jpg
Dành cho heo thịt siêu nạc từ 15 - 30 kg

A57

A57___Ga_Mau.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà lông màu

A60

A60.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho bò sữa

A21 - Super

A21__Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A24

BAO_BI_VIT_THIT_A24.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt thịt

A20 - Super

A20_Super_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A51

A51.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho gà thịt

A50

layout_final9.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho gà con

A31-Super

A31_Super.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút đẻ (Từ 5 đến 60 tuần tuổi)

A30

A30_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho cút hậu bị (Từ 1 đến 5 tuần tuổi)

A20

A20_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp dành cho vịt đẻ

A23

A23_1.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho vịt con từ 1 đến 3 tuần

BABY A

baby_A_1.jpg
Hỗn hợp dành cho heo con từ tập ăn đến 7 kg

BABY B

baby_B.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 7-15kg

BABY C

BABY_C___25kg_7.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo con từ 16 – 30 kg

A16

A16___25kg_12.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo thịt từ 30 đến 60 kg

A17

A17___25kg_10.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo vỗ béo từ 60 kg đến xuất chuồng

A18A - MULTI

A18A___25kg_6.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái mang thai

A18B - MILKY

A18B___25kg_4.jpg
Thức ăn hỗn hợp cho heo nái nuôi con

A 1000- SUPER

SP_A_1000.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1200- PROFIT

SP_A_1200.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo từ cai sữa đến xuất chuồng

A 1800- SAFETY

SP_A_1800.gif
Thức ăn đậm đặc cho heo nái mang thai
Giới thiệu công ty

Công ty thức ăn chăn nuôi AnovaFeed thành lập năm 2010. Nhà máy với quy mô 5.5 ha, tọa lạc tại Cụm Công Nghiệp Tập Đoàn Anova, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, với công suất thiết kế 300.000 tấn/ năm...

HỘI THẢO CHĂN NUÔI –  KỸ THUẬT NUÔI DƯỠNG GIA SÚC, GIA CẦM
          Nằm trong định hướng và chính sách chăm sóc khách hàng thường xuyên của công ty, Anova Feed đã thường xuyên tổ chức các đợt hội thảo với ...
Kỹ thuật úm vịt con
Các giống vịt đẻ đang nuôi ở Việt Nam rất đa dạng, như các giống địa phương: Vịt Cỏ, Vịt Bầu, các giống lai giữa vịt địa phương...
Công ty thành viên