New products

Chính phủ quy định 4 điều kiện về nuôi, chế biến và xuất khẩu cá tra
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 55/2017/NĐ-CP quản lý nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá tra.
Member companies